Koekje erbij?

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Laatste update: 10 Maart 2024

Welkom bij Wiahulp. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Daarom willen we je zo transparant mogelijk informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. In deze Privacy- en Cookieverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Over Wiahulp

Naam: Wiahulp
Adres: Nieuwstraat 51A, 5571 BB Bergeijk
KvK-nummer: 93091737
E-mail: vragen@deontslagexpert.nl
Telefoonnummer: 085 0705 372
Website: https://www.wiahulp.nl
Diensten: Begeleiding bij WIA-aanvragen en ontslagbemiddeling

 
Gebruikte systemen en tools

Voor het optimaal aanbieden van onze diensten maken we gebruik van verschillende systemen en tools, waaronder Google Search Console, Google Ads, Google Analytics, Plug&Pay en Meta (Facebook & Instagram). Later in deze verklaring leggen we je uit hoe deze tools met jouw gegevens omgaan.

Lees deze Privacy- en Cookieverklaring zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten wanneer je gebruikmaakt van onze diensten. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

WIAhulp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Adres
▪ Loonstroken
▪ Arbeidsovereenkomst

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deontslagexpert.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken WIAhulp verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:
▪ Verzenden van een nieuwsbrief;
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
▪ Het versturen van een factuur;
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
▪ WIAhulp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 
Geautomatiseerde besluitvorming

WIAhulp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

WIAhulp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WIAhulp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WIAhulp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen info@deontslagexpert.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WIAhulp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. WIAhulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of © WIAhulp Alle rechten voorbehouden. Reproductie geheel of in delen is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deontslagexpert.nl Actualiteit Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken WIAhulp met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. WIAhulp kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.

 

Cookies

WIAhulp maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van WIAhulp teruggestuurd worden. Met behulp van een permanente cookie kan de website van WIAhulp u herkennen bij een nieuw bezoek. De website herkent eerdere voorkeuren en stelt zich hier automatisch op in. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren opnieuw kenbaar te maken waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website kunt maken. Met behulp van een sessie cookie kan WIAhulp zien welke onderdelen van de website u tijdens dit bezoek hebt bekeken. WIAhulp kan haar diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik voor u gemakkelijker te maken. Daarom gaat WIAhulp er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de browserinstellingen zó aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in onderstaande instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Let wel, cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft dit mogelijk wel gevolgen voor uw bezoek aan deze website.

 

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. WIAhulp gebruikt deze dienst om bij te houden -en rapportages te krijgen- over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. WIAhulp heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. WIAhulp heeft Google geen toestemming gegeven om via WIAhulp verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 
Social media buttons

Op verschillende plekken op de website treft u social media buttons aan waarmee u WIAhulp kan volgen op dat betreffende kanaal of de door WIAhulp geplaatste teksten makkelijk kan delen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. WIAhulp heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van FacebookInstagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Instagram en LinkedIn stellen zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 
Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens WIAhulp van u verwerkt, kunt u een schriftelijk (per e-mail en/of per post) inzageverzoek doen. Dit kunt u richten aan het (e-mail)adres bovenaan deze verklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt WIAhulp u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken ter bescherming van uw privacy. WIAhulp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

Beveiliging

WIAhulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WIAhulp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook maakt WIAhulp gebruik van beveiligingssoftware (zoals een virusscanner en firewall) en zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WIAhulp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WIAhulp op.

 
Klacht

Eventuele klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk (per e-mail en/of per post) kenbaar maken aan WIAhulp. Komt u er met WIAhulp niet uit dan kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacy statement

WIAhulp behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Indien WIAhulp uw persoonsgegevens wil gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stelt WIAhulp u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of WIAhulp uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mag gebruiken.

 

Contact

www.wiahulp.nl is onderdeel van De Ontslagexpert. De Ontslagexpert is als volgt te bereiken:

Kvk-nummer: 93091737
Adres: Nieuwstraat 51A
5571 BB Bergeijk
Mobiel: 085 – 7600891
E-mailadres: vragen@deontslagexpert.nl

Bij vragen of onduidelijkheden

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact met ons op door het contactformulier in te vullen op de contactpagina of door te bellen naar 085 0705372.

Gratis inkijk module 'Zorgeloos richting WIA en ontslag

Zorg voor een eerlijke, kloppende WIA keuring die recht doet aan je situatie waarbij je klachten serieus worden genomen en voorkom ernstige financiële gevolgen.